Peer mediation is een vorm van conflictbemiddeling (mediation) tussen leeftijdsgenoten (peers). Leerlingen van het vijfde middelbaar kunnen zich vrijwillig opgeven om de opleiding (30 lesuren) te volgen tot leerlingbemiddelaar. Hierin verwerven zij meer inzicht in conflicten en leren zij verschillende vaardigheden zoals het bewaken van meerzijdige partijdigheid, verbindend communiceren en het leiden van een bemiddelingsgesprek. Na de opleiding nemen deze leerlingen in het zesde jaar de rol van peer mediator op zich. Leerlingen van onze school die een conflict hebben waar ze zonder hulp niet uit geraken, kunnen beroep doen op de bemiddelaars. Onderzoek en ervaringen in de praktijk tonen aan dat de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van conflicthantering een positief effect heeft op het sociale klimaat in en rond de school. Peer mediation werkt niet bij conflicten tussen groepen van leerlingen en heeft ook niet de ambitie om pestsituaties aan te pakken.

 

 

Call Now Button