Wij hopen dat onze leerlingen goede resultaten behalen èn dat zij zich goed voelen in onze school. Als er zich toch een probleem voordoet, aarzel dan niet om een van je leraars hierover aan te spreken. Zij zijn steeds bereid om je een luisterend oor te bieden. Vooral je klastitularis speelt een belangrijke rol. Hij / zij is voor de leerlingen en hun ouders de eerste vertrouwenspersoon.

Vertrouwensleerkrachten zijn leraars die nog net iets méér beschikbaar willen zijn voor leerlingen die raad of hulp nodig hebben. Een vertrouwensleerkracht is niet per se een leerkracht van wie je les krijgt; het kan eender wie zijn… Het is een leerkracht in wie jij vertrouwen hebt. Je kan zo iemand gewoon aanspreken op de speelplaats, bij het leraarslokaal of een bericht sturen via Smartschool.

Onze school engageert zich om, voor zover mogelijk, hulp te verlenen aan leerlingen met leerproblemen. Voor een aantal specifieke problemen, o.a. dyslexie, trachten we in samenspraak met CLB, graadcoördinatoren, ouders en leerling individuele afspraken te maken.

In onze school zijn er ook drie zorgleerkrachten: Yenthe Van Dijck voor het 1ste en 2de jaar, Chris Belmans voor het 3de en 4de jaar en Liesbeth Stessens voor het 5de en het 6de jaar. Zij vangen leerlingen op die, ondanks de nodige capaciteiten, niet de verwachte resultaten behalen en zij proberen, in overleg met de vakleraars en de klastitularis, voor de nodige begeleiding te zorgen.

Voor elke graad bestaat er ook een begeleidingscel. Hierin overleggen vertrouwensleerkrachten, zorgleerkrachten, de graadcoördinator, de CLB-medewerker en een directielid over de extra zorg en begeleiding die sommige leerlingen nodig hebben.

Begin september krijg je een overzicht van wie de vertrouwensleerkrachten zijn en hoe je hen kan contacteren. Op Smartschool vind je binnen de informatie voor je graad ook een mapje “zorg”, waar heel wat nuttige informatie terug te vinden is.

Call Now Button