Om de veiligheid van onze voetgangers en fietsers te garanderen, herinneren we u aan enkele bestaande afspraken voor verkeer op ons schooldomein:

Leerlingen of hun ouders (internen, externen, basisschool) rijden de school nooit binnen met de wagen, ook niet voor of na de lesuren.  Een uitzondering maken we voor gekwetste leerlingen (vb. krukken, rolstoel).

De werken aan het sportpark achter het Klein Seminarie brengen veel werfverkeer met zich mee. Daarom wordt de dreef volledig afgesloten en verdwijnt de jeugdparking.

Met aandrang vragen we iedereen om de juiste, meest veilige toegang te gebruiken naar de school afhankelijk of je met de auto, fiets of te voet komt.

  • Fietsers gebruiken de voet- en fietsweg achter de school. Dit kan vanuit de Burg. Van Aperenstraat (veiligste optie) en Wereldakker of vanuit de zwembadlus.
  • Auto’s kunnen kort parkeren op de parking achter Sportoase (zwembad). Van daaruit kun je  via het voetpad naast Sportoase naar de achterzijde van de school wandelen. Je kan niet meer parkeren aan de sporthal, aan het skatepark of in het straatje van de Wereldakker.

Bij feesten, oudercontacten en in vakantieperiodes geldt een aangepaste regeling.

Personeelsleden parkeren ook buiten de school.

Leveranciers en noodzakelijke voertuigen (bezoekers, werklui van firma’s,…) mogen de school binnenrijden na verzoek en er tijdelijk parkeren.

De snelheid op het schooldomein is beperkt tot 10 km/u.

Hartelijk dank om mee te werken aan een verkeersveilige school!

Call Now Button