Klik hier voor het parkeerplan

Om de veiligheid van onze voetgangers en fietsers te garanderen, herinneren we u aan enkele bestaande afspraken voor gemotoriseerd verkeer op ons schooldomein:

Leerlingen of hun ouders (internen, externen, basisschool) rijden de school nooit binnen met de wagen, ook niet voor of na de lesuren.  Zij parkeren op de Vrijheid, de parking in de Dreef of op Van Cuyck. Een uitzondering maken we voor gekwetste leerlingen (vb. krukken, rolstoel).

De achterzijde van de school is niet toegankelijk voor auto’s; de poort aan de Dreef is in de loop van een lesdag steeds gesloten (maar niet op slot).

Ook bij feesten, oudercontacten en in vakantieperiodes geldt een aangepaste regeling.

Personeelsleden parkeren ook buiten de school.

Leveranciers en noodzakelijke voertuigen (bezoekers, werklui van firma’s,…) mogen de school binnenrijden na verzoek en er tijdelijk parkeren.

De snelheid op het schooldomein is beperkt tot 10 km/u.

Hartelijk dank om mee te werken aan een verkeersveilige school!

Call Now Button