Overleg tussen ouders en leerkrachten is belangrijk. Enkele keren in de loop van het schooljaar zijn er georganiseerde oudercontacten: in oktober, eind december (kerstrapport) en in maart. Voor het 4de en het 6de jaar is er in mei nog een oudercontact over de studiekeuze.
Voor deze oudercontacten wordt men tijdig uitgenodigd via een brief. Ouders geven op wie ze willen spreken en wanneer dat voor hen best past. Enkele dagen voor het oudercontact worden de precieze tijdstippen meegedeeld waarop de gesprekken zullen plaatsvinden.
Op andere momenten kunnen ouders met vragen of opmerkingen zelf contact opnemen met de school. De school geeft niet zomaar de telefoonnummers van leerkrachten door (bescherming van de privacy). Als je dus een leraar wil spreken, dan meld je dit aan het secretariaat, vervolgens zal de leerkracht zelf bellen.
Ook de schoolagenda is een communicatiemiddel tussen ouders en leraars. Leerkrachten kunnen er berichten inschrijven voor de ouders, en omgekeerd. We vragen dat de ouders deze agenda geregeld zouden inkijken en er hun handtekening in plaatsen.

Call Now Button