Aan de ouders van leerlingen die in geval van ziekte een Nederlandse arts raadplegen

Beste leerling, beste ouders

Volgens de in Nederland geldende afspraken schrijven artsen geen medisch attest voor schoolverlet.  Volgens onze wetgeving moeten leerlingen die in België naar school gaan bepaalde afwezigheden kunnen wettigen met een verklaring van de behandelende arts. 
Een medisch attest is nodig:

  • zodra een leerling meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;
  • wanneer de ouders in hetzelfde schooljaar al vier keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring;
  • als een leerling tijdens de proefwerken wegens ziekte afwezig is;
  • als een leerling bij een extra-murosactiviteit of stage wegens ziekte afwezig is.

Wij vragen aan u om in bovenstaande gevallen bijgevoegde brief te laten invullen door de arts. Die verklaring moet worden binnengebracht bij de receptie op de schooldag volgend op de afwezigheid.

>>Klik hier om de brief te downloaden in pdf.<<

Wij hopen dat u deze afspraken stipt nakomt en zo uw studieloopbaan op een regelmatige manier kan afwerken.

Met vriendelijke groeten

         De directie

Call Now Button