Schoolbestuur

Directie van het Klein Seminarie

Secundair onderwijs

algemeen directeur: Manu Van Oevelen

pedagogisch directeur van het secundair: Greet Op de Beeck

pedagogisch directeur van de eerste graad: Tim Clement

adjunct-directeur: Joeri Van Gils

tuchtcoördinator: Steven Verhoeven

Basisschool

Directeur lagere school: Hilde Embrechts

Directeur kleuterschool: Marjan Putman

Internaat

Beheerder-directeur: Rik Boutsen

Financieel directeur

Lies Van Looveren

Schoolteam

Vergadering van de directie met de graadcoördinatoren en de syndicale afgevaardigde.

Adviesorganen

Zij kunnen zelf ideeën en voorstellen naar voor brengen of de directie kan hun mening vragen over bepaalde onderwerpen.

leerlingenraden:
Voor elke graad wordt een leerlingenraad gevormd door vertegenwoordigers van de leerlingen.

ouderraad:
Bij het begin van elk schooljaar krijgen de ouders de kans om zich in te schrijven voor de ouderraad.

• raad pedagogisch personeel:
De raad pedagogisch personeel bestaat uit 8 verkozen leerkrachten.

• schoolraad:
In deze raad zijn de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd.

 

Call Now Button