De receptie staat in voor:

-onthaal van bezoekers

-afhandelen van verzekeringsdossiers

-afwezigheden

Een afwezigheid meld je op 03 340 40 40. Vermeld duidelijk naam en klas van de leerling.

Doktersattesten breng je ook hier binnen.

-eerste hulp bij ongevallen / ziekte

Leerlingen kunnen hier terecht als ze hulp nodig hebben bij het telefoneren, bijvoorbeeld als ze zich ziek voelen en moeten opgehaald worden.

receptie@klein-seminarie.be

Call Now Button