Graadcoördinatoren

Zij coördineren de werking van de school binnen een graad en adviseren de directie bij het schoolbeleid. Zo organiseren zij mee de projecten, de excursies, de leerlingenparticipatie, de klassenraden, … Zij hebben een belangrijke taak in de leerlingbegeleiding (begeleidingscel, overleg met zorgleerkrachten en CLB, leren leren, …) en voeren ook een aantal praktische taken uit, zoals het opstellen van proefwerkenroosters.

  • Eerste graad: Els Lambaerts
  • Tweede graad: Adelheid Peeters
  • Derde graad: Tom Leunen
Call Now Button