CLB staat voor Centrum voor Leerlingbegeleiding. Het CLB is een dienst waar leerlingen, ouders en leerkrachten en schooldirecties welkom zijn met vragen of concrete hulp en begeleiding over persoonlijk en sociaal welbevingen, gezondheid, leren en studeren en studiekeuze. Er werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen en verpleegkundigen. Het CLB werkt discreet en de medewerkers hebben beroepsgeheim. De dienstverlening is gratis.

Een volledige beschrijving van de werking staat in het schoolreglement.

Alle informatie over “ons” CLB vind je hier:

https://www.vrijclb.be/klein-seminarie-hoogstraten 

Nuttige links

http://www.clb-kempen.be

https://www.onderwijskiezer.be: studiekeuze

 

Call Now Button