Wat mag je verwachten?

In deze studierichting krijg je een combinatie van theorie en praktijk in de meeste vakken. De focus ligt op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans. Daarnaast bereidt het vak public relations je voor om communicatie tussen een organisatie en het publiek te onderhouden en/of te verbeteren.

-Je ontdekt verschillende vormen en componenten van communicatie. Je leert bv. verschillende communicatiemodellen kennen om de relaties tussen zender, boodschap en ontvanger te analyseren.

-Je leert presentaties (in verschillende talen) geven. Je leert bv. gesprekken voeren tussen klant en verkoper, reserveren, bestellen … .

-Je voert administratieve en organisatorische handelingen uit. Zo leer je bv. werken met een draaiboek. Dat is een overzicht van de te nemen stappen om een evenement of activiteit tot een goed einde te brengen.

-Je denkt na over communicatie- en persoonlijkheidsstijlen van jezelf en van anderen. Je leert bv. over hoe je imago ontstaat en over hoe het komt dat je vrienden op een andere manier naar je kijken dan jij dat doet.

-Je organiseert communicatieprojecten en -acties voor verschillende doeleinden. Je leert communicatieproducten zoals affiches en Instagram-posts opstellen, met behulp van ontwerpprogramma’s. Daarbij hou je niet alleen rekening met de inhoud, maar je leert ook hoe je een mooi ogend product maakt.

Deze studierichting heeft een dubbele finaliteit. Dit wil zeggen dat je de leerstof deels theoretisch én praktisch moet verwerken. Je moet bepaalde leerinhouden kennen en studeren. Daarnaast moet je ook bepaalde vaardigheden uitvoeren. Je wordt zowel voorbereid op verder studeren én op het beroepsleven.

Profiel

Welke kwaliteiten heb jij als je kiest voor Taal en Communicatie?

-Je toont inzicht in theoretische inhouden.

-Je bent ondernemend om communicatieve projecten en acties uit te werken, zoals de communicatie rond het verkopen van worstenbroden en appelbollen voor het goede doel op verloren maandag.

-Je bent sociaal vaardig en kan gemakkelijk samen werken om een project tot een goed einde te brengen.

-Je kan je vlot schriftelijk én mondeling uitdrukken in verschillende talen (Engels, Frans, Nederlands).

-Je bent nieuwsgierig naar andere culturen.

-Je bent geïnteresseerd in communicatie en media.

-Je bent vlot in het omgaan met auditieve, visuele en audiovisuele communicatiemiddelen (bv. Microsoft Office, apps, websites…).

Lessentabel

Vakkenschooljaar 2021-22
3de jaar
schooljaar 2022-23
4de jaar
Nederlands55
Engels33
Frans44
Duits22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Godsdienst22
Geschiedenis11
MEAV1
Informatica11
Public relations55
Project ondernemen2
Totaal3232

Klik hier om terug naar het overzicht te gaan.

Call Now Button