Wat mag je verwachten?

In deze studierichting krijg je een combinatie van een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket aan wiskunde en wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Het is belangrijk dat je bij deze vakken probleemoplossend, logisch (deductief) en proefondervindelijk (empirisch) leert denken. Je zal in de wetenschapsvakken ook onderzoeks- en labovaardigheden ontwikkelen.

 • -In het vak biologie leer je meer over homeostase en waterhuishouding in planten, coördinatie tussen prikkel en reactie (o.a. zintuigen, impulsgeleiding, spieren en hormonaal stelsel), bevruchting en beïnvloeding van de ontwikkeling van embryo en foetus, driedomeinensysteem voor de indeling van levende wezens, biodiversiteit, gedrag van organismen binnen/tussen soorten, materie- en energiestromen in een ecosysteem. Daarnaast bestudeer je ook het belang van micro-organismen.
 • -In het vak chemie bestudeer je de bouw en samenstelling van stoffen, de eigenschappen van stoffen en de verandering van stoffen (reacties).
 • -In het vak fysica leer je o.a. meer over mechanica, energie, elektriciteit en optica.

Voor het vak wiskunde komen volgende onderdelen uitgebreid aan bod:

 • -abstract kunnen denken en redeneren (o.a. bewijzen en bewijstechnieken)
 • -getallenleer (o.a. reële en complexe getallen)
 • -meetkunde (o.a. vectoren, goniometrische cirkel en verwante hoeken, analytische meetkunde)
 • -algebra en functieleer (o.a. tweedegraadsongelijkheden en -vergelijkingen)

Deze studierichting heeft een doorstroomfinaliteit. Dit wil zeggen dat je de leerstof theoretisch moet verwerken. Je werkt vooral met je brein, zodat je optimaal wordt voorbereid op verdere studies.

Profiel

Welke kwaliteiten heb jij als je kiest voor Natuurwetenschappen?

-Je toont inzicht in complexe leerinhouden.

-Je legt verbanden tussen leerinhouden.

-Je kan op een snel tempo leerstof verwerken.

-Je kan logisch redeneren, zowel bij wetenschappen als wiskunde.

-Je kan wiskundige abstracte begrippen en concepten hanteren.

-Je bent geïnteresseerd in het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in de wetenschappen en wiskunde.

Natuurwetenschappen + SEM-i

In het vak SEM-i  bestudeer je vier componenten: Science, Engineering, Mathematics en IT. Volgende thema’s komen o.a. aan bod:

 • -(bio)plastics
 • -programmeren met Arduino IDE
 • -technisch ontwerpen
 • -ontwerp revalidatietoestel
 • -bouw fotospectrometer

Deze studierichting heeft een doorstroomfinaliteit. Dit wil zeggen dat je de leerstof theoretisch moet verwerken. Je werkt vooral met je brein, zodat je optimaal wordt voorbereid op verdere studies.

Profiel

Welke kwaliteiten heb jij als je kiest voor Natuurwetenschappen met SEM-i?

 • -Je toont inzicht in complexe leerinhouden.
 • -Je legt verbanden tussen leerinhouden.
 • -Je kan op een snel tempo leerstof verwerken.
 • -Je kan logisch redeneren, zowel bij wetenschappen als wiskunde.
 • -Je kan wiskundige abstracte begrippen en concepten hanteren.
 • -Je bent geïnteresseerd in het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in de wetenschappen en wiskunde.
 • -Je bent geïnteresseerd in extra uitdagingen omtrent SEM-i. Je kan vlot in groep werken.

Natuurwetenschappen + SPORT

In het vak SPORT komen volgende thema’s aan bod:

 • -micro teaching: les geven aan elkaar
 • -theorie: trainingsleer, anatomie
 • -verbreding en verdieping: geziene technieken worden extra ingeoefend (verdieping) en extra thema’s behandeld die in de gewone lessen L.O. niet aan bod komen (verbreding)
 • -zwemmen en meer diversiteit aan sporten

Deze studierichting heeft een doorstroomfinaliteit. Dit wil zeggen dat je de leerstof theoretisch moet verwerken. Je werkt vooral met je brein, zodat je optimaal wordt voorbereid op verdere studies.

Profiel

Welke kwaliteiten heb jij als je kiest voor Natuurwetenschappen met SPORT?

 • -Je toont inzicht in complexe leerinhouden.
 • -Je legt verbanden tussen leerinhouden.
 • -Je kan op een snel tempo leerstof verwerken.
 • -Je kan logisch redeneren, zowel bij wetenschappen als wiskunde.
 • -Je kan wiskundige abstracte begrippen en concepten hanteren.
 • -Je bent geïnteresseerd in het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in de wetenschappen en wiskunde.
 • -Je hebt een brede sportieve interesse (zowel actief als passief).
 • -Je bent geïnteresseerd in het menselijk lichaam en al wat ermee samenhangt.
 • -Je bent sociaal vaardig en kunt verschillende rollen vervullen (coach, scheidsrechter, feedbackgever,…).

Je kan goed zelfstandig werken en vlot samenwerken in groep.

Lessentabel

NatuurwetenschappenNatuurwetenschappenNatuurwetenschappen
+ SPORT
Natuurwetenschappen
+ SPORT
Natuurwetenschappen
+ Sem-i
Natuurwetenschappen
+ Sem-i
Vakkenschooljaar 2021-22
3de jaar
schooljaar 2022-23
4de jaar
schooljaar 2021-22
3de jaar
schooljaar 2022-23
4de jaar
schooljaar 2021-22
3de jaar
schooljaar 2022-23
4de jaar
Nederlands444444
Engels323232
Frans444444
Duits111
Wiskunde655555
Biologie222222
Chemie222222
Fysica222222
Aardrijkskunde111111
Lichamelijke opvoeding222222
Godsdienst222222
Geschiedenis222222
MEAV111
AV (Beeld/Muziek)11
Informatica1111
Project Sport22
Project SEM-i22
Totaal323232323232

Klik hier om terug naar het overzicht te gaan.

Call Now Button