Wat mag je verwachten?

In deze studierichting krijg je een combinatie van een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket aan talen. Je leert meer over het communiceren in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast leer je ook een nieuwe taal Duits kennen.

-Je bestudeert de relatie tussen taaluitingen en taalgebruikers (pragmatiek). Je leert hoe je je taal kan aanpassen aan de context, je spreekpartner en de situatie. Merk je bijvoorbeeld het verschil tussen: “Ik ben blij dat hij niet komt” en “Ik vind het jammer dat hij niet komt”?

-Je bestudeert het verband tussen taal en een sociale groep (sociolinguïstiek). Je leert o.a. hoe het geslacht, de leeftijd of de sociale klasse de taal kan beïnvloeden. Bij welke personen is het gepast om “jij” , “gij” of “u” te gebruiken?

-Je bestudeert de taal als systeem (taalbeschouwing). Je weet bv. wat een zelfstandig naamwoord is en weet welke functie dit in een zin kan hebben.

-Je bestudeert verschillende vormen van mondelinge en schriftelijke teksten (literatuur), bv. (kort)verhalen, gedichten, strips, theater… in verschillende genres, bv. avontuur, horror, historisch, detective, romantisch, psychologisch…

Ten slotte leer je meer over het gebruik en de invloed van media in het vak communicatiewetenschappen. Je leert bv. hoe je nieuwsinformatie kritisch kan interpreteren uit een instagrampost.

Deze studierichting heeft een doorstroomfinaliteit. Dit wil zeggen dat je de leerstof theoretisch moet verwerken. Je werkt vooral met je brein, zodat je optimaal wordt voorbereid op verdere studies.

Profiel

Welke kwaliteiten heb jij als je kiest voor Moderne Talen?

-Je toont inzicht in complexe leerinhouden.

-Je legt verbanden tussen leerinhouden.

-Je kan logisch redeneren.

-Je kan je vlot schriftelijk én mondeling uitdrukken in verschillende talen (Engels, Frans, Nederlands).

-Je begrijpt hoe een taal in elkaar zit.

-Je kan je taal aanpassen in bepaalde situaties en contexten.

-Je leest graag en veel, o.a. boeken, maar ook digitale lectuur.

-Je bent nieuwsgierig naar andere culturen.

-Je bent geïnteresseerd in hoe een taal de samenleving en cultuur kan beïnvloeden.

-Je hebt interesse in moderne vreemde talen en in hoe je hierin kan communiceren.

Lessentabel

Vakken schooljaar 2021-22
3de jaar
schooljaar 2022-23
4de jaar
Nederlands55
Engels33
Frans54
Duits12
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Godsdienst22
Geschiedenis22
MEAV1
AV (Beeld/Muziek)11
Informatica11
Communicatiewetenschappen12
Totaal3232

Klik hier om terug naar het overzicht te gaan.

Call Now Button