Wat mag je verwachten?

In deze sterk theoretische studierichting krijg je een combinatie van een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.

  • -Je leert wetenschappelijke sociologische en psychologische begrippen kennen. Je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag. Je vertrekt hierbij vanuit psychologische en sociologische theorieën en een bijhorend wetenschappelijk begrippenkader.
  • -Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.
  • -Je leert luisteren en kijken naar kunst. Je analyseert de vorm, inhoud, context en functie van kunstwerken vanuit een kunsthistorisch kader.

Deze studierichting heeft een doorstroomfinaliteit. Dit wil zeggen dat je diploma secundair onderwijs geen eindpunt is in je leerproces. Je wordt verondersteld nog verder te studeren aan een hogeschool of universiteit. Je wordt m.a.w. niet voorbereid om na het zesde middelbaar meteen op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De nadruk in de doorstroomfinaliteit ligt daarom eerder op de theoretische verwerking van leerstof en minder op de praktische uitvoering ervan.

Profiel

Welke kwaliteiten heb jij als je kiest voor Humane Wetenschappen?

  • -Je bent geïnteresseerd in het denken en het gedrag van de mens als individu en als lid van de samenleving.
  • -Je bent in staat om na te denken over jezelf en de ander als persoon, jezelf en de anderen als lid van de samenleving.
  • -Je bent bereid om de mens en de samenleving met een open en kritische blik te bestuderen. Je bent in staat om hierbij aan de slag te gaan met wetenschappelijke onderzoeksmethodes.
  • -Je volgt regelmatig de actualiteit en bent bereid om actuele ontwikkelingen in de samenleving op de voet te volgen.
  • -Je bent in staat om grotere en complexe theoretische gehelen te verwerken en hiermee verder aan de slag te gaan.
  • -Je kan verbanden leggen tussen verschillende leerstofonderdelen enerzijds en tussen leerstofonderdelen en huidige ontwikkelingen in de samenleving anderzijds.

Lessentabel

Vakken
schooljaar 2021-22
3de jaar
schooljaar 2022-23
4de jaar
Nederlands 44
Engels32
Frans44
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Godsdienst22
Geschiedenis22
MEAV1
Informatica11
Kunstbeschouwing12
Filosofie12
Sociologie en psychologie33
Totaal
32
32

Klik hier om terug naar het overzicht te gaan.

Call Now Button