Wat mag je verwachten?

In deze studierichting krijg je een combinatie van een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. In het vak economie bestudeer je economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en verbanden te begrijpen.

 • -Je leert meer over het keuzegedrag van een producent (maker) en consument (gebruiker) en het toenemend belang van een circulaire economie.
 • -Je leert meer over de marktwerking en de rol die de overheid hierbij speelt. Je onderzoekt bv. hoe vraag en aanbod elkaar beïnvloeden, hoe de prijs gevormd wordt… .
 • -Je leert meer over internationale handel. Je onderzoekt bv. hoe verschillende landen samenwerken met elkaar op vlak van economie, wat de voordelen zijn van internationale handel …
 • -Je leert meer over de werking van ondernemingen en organisaties. Je onderzoekt bv. de verschillende ondernemingsvormen, de wettelijke verplichtingen m.b.t. de boekhouding… Je krijgt de basis van dubbel boekhouden.
 • -Je leert hoe ondernemingen kunnen groeien. Je bestudeert verschillende aspecten van marketing.

Voor het vak wiskunde komen volgende onderdelen uitgebreid aan bod:

 • -abstract kunnen denken en redeneren (o.a. bewijzen en bewijstechnieken)
 • -getallenleer (o.a. reële en complexe getallen)
 • -meetkunde (o.a. vectoren, goniometrische cirkel en verwante hoeken, analytische meetkunde)
 • -algebra en functieleer (o.a. tweedegraadsongelijkheden en -vergelijkingen)

Deze studierichting heeft een doorstroomfinaliteit. Dit wil zeggen dat je de leerstof theoretisch moet verwerken. Je werkt vooral met je brein, zodat je optimaal wordt voorbereid op verdere studies.

Profiel

Welke kwaliteiten heb jij als je kiest voor Economische Wetenschappen?

 • -Je toont inzicht in complexe leerinhouden.
 • -Je legt verbanden tussen leerinhouden.
 • -Je kan op een snel tempo leerstof verwerken.
 • -Je kan logisch en kritisch redeneren, zowel bij economie als wiskunde.
 • -Je kan wiskundige abstracte begrippen en concepten hanteren.
 • -Je bent geïnteresseerd in hoe economie een maatschappij beïnvloedt.

Lessentabel

Vakken
schooljaar 2021-22
3de jaar
schooljaar 2022-23
4de jaar
Nederlands 44
Engels32
Frans44
Duits1
Wiskunde55
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Godsdienst22
Geschiedenis22
MEAV1
AV (Beeld/Muziek)1
Informatica11
Economie44
Totaal
32
32

Klik hier om terug naar het overzicht te gaan.

Call Now Button