Wat mag je verwachten?

In deze studierichting krijg je een combinatie van theorie en praktijk in de meeste vakken. De focus ligt op het vak bedrijfseconomie. Je leert inzichten vanuit de algemene economie en bedrijfswetenschappen kennen. Daarnaast zal je instaan voor het uitvoeren van bepaalde (mini)projecten op school, bv. verkoop van worstenbroden en appelbollen.

  • -Je leert meer over het keuzegedrag van een producent.
  • -Je leert meer over de organisatie van ondernemingsactiviteiten en de documentenstroom. Welke activiteiten zijn er nodig om een product op de markt te brengen, welke documenten gebruikt men binnen de verschillende afdelingen van een onderneming, …
  • -Je leert de basis van boekhouden en aspecten van vennootschapsrecht. Je onderzoekt bv. de verschillende ondernemingsvormen, de wettelijke verplichtingen waaraan een ondernemer moet voldoen…
  • -Je leert meer over personeelsbeheer. Je onderzoekt bv. welke rechten en plichten een werknemer/-gever heeft, hoe men de lonen administratief verwerkt, …
  • -Je leert meer over commercieel beheer met aandacht voor de marktwerking. Je onderzoekt bv. hoe verschillende aanbieders met elkaar concurreren. Je bestudeert bv. hoe je best met klanten communiceert, hoe je bestellingen en leveringen moet opvolgen, …
  • -Je leert meer over internationale handel en de logistiek. Je onderzoekt alles wat komt kijken bij de inkoop, de productie, de opslag, het vervoer en de verdeling van goederen.

Deze studierichting heeft een dubbele finaliteit. Dit wil zeggen dat je de leerstof deels theoretisch én praktisch moet verwerken. Je moet bepaalde leerinhouden kennen en studeren. Daarnaast moet je ook bepaalde vaardigheden uitvoeren. Je wordt zowel voorbereid op verder studeren én op het beroepsleven.

Profiel

Welke kwaliteiten heb jij als je kiest voor Bedrijf en Organisatie?

  • -Je toont inzicht in theoretische inhouden.
  • -Je bent ondernemend om projecten en acties uit te werken.
  • -Je bent sociaal vaardig om op een klantgerichte manier te communiceren, adviseren en begeleiden.
  • -Je bent vlot in het gebruiken van digitale toepassingen (bv. Microsoft Office, apps, websites, boekhoudpakket …).

Je bent geïnteresseerd in hoe een bedrijf concreet werkt.

Lessentabel

Vakkenschooljaar 2021-22
3de jaar
schooljaar 2022-23
4de jaar
Nederlands44
Engels33
Frans33
Duits1
Wiskunde43
Natuurwetenschappen21
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Godsdienst22
Geschiedenis11
MEAV1
Informatica11
Bedrijfseconomie88
Project ondernemen2
Totaal3232

Klik hier om terug naar het overzicht te gaan.

Call Now Button