Ons vernieuwde aanbod en de lessentabellen van de eerste graad zullen rond 14/12/18 beschikbaar zijn.

De informatie die je hier vindt, is dus van het huidige schooljaar.

Inschrijven voor het eerste jaar, schooljaar 2019-2020 kan:

– tijdens de opendeurdag van zondag 5 mei 2019 – 10 tot 16 uur

– tijdens de extra inschrijfavond van dinsdag 7 mei 2019 – 19 tot 21 uur

– vanaf maandag 6 mei 2019 – tijdens de schooluren – na afspraak

– van 1 t.e.m. 9 juli – 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur

– vanaf 16 augustus – enkel na afspraak

Inschrijven voor het tweede tot zesde jaar, schooljaar 2019-2020, kan:

– van 1 t.e.m. 9 juli – 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur

– vanaf 16 augustus – enkel na afspraak

Aanbod 2018-2019:

Lessentabellen eerste jaar 18-19

Lessentabellen tweede jaar 18-19

Algemeen

De eerste graad van het secundair onderwijs beschouwen we als een brede oriënterende graad. Deze sluit aan bij de kennis en vaardigheden die de leerlingen verwierven in de basisschool; inhoudelijk verandert er wel wat. Leerlingen krijgen meer les in moderne vreemde talen, wetenschappen, techniek, financiële en economische kennis, creativiteit en ondernemingszin, sociaal-emotionele ontwikkeling en relationele vaardigheden. Door in te spelen op interesses en talenten trachten we de leerling op het einde van het tweede jaar een doordachte en bewuste studiekeuze te laten maken voor de tweede (en mogelijk derde) graad.

In het eerste jaar leggen we sterk de nadruk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Een groot aantal vakken zijn gemeenschappelijk, dit noemen we de basisvorming. Toch zijn er tussen de vijf opties heel wat accentverschillen. De verschillende benamingen van opties verwijzen naar het keuzegedeelte, de zogenaamde plusuren.

1 en 2 @PLUS

@PLUS (de ‘moderne’) geeft je een algemene vorming. De plusuren worden ingezet om de algemene vakken verder uit te diepen.
Van de leerlingen verwachten we een brede theoretische belangstelling voor zowel talen, economie, wetenschappen en wiskunde. Je bent bereid om regelmatig te studeren en theoretische uitdagingen ga je niet uit de weg.
Deze optie bereidt je voor op een doorstroming naar de tweede graad ASO, ook alle richtingen binnen het TSO zijn mogelijk.

1 en 2 LA+ (GL+)

In LA+ verwerk je de leerstof van de algemene vakken op kortere tijd, alle plusuren besteden we in het eerste jaar aan het vak klassieke studiën. Je maakt intensief kennis met de twee klassieke talen Latijn en Grieks en je wordt regelmatig ondergedompeld in de cultuur van de Grieken en Romeinen.

Als je kiest voor deze optie heb je naast een brede theoretische interesse ook veel belangstelling en talent voor (klassieke) talen. Vanaf het eerste jaar verwachten we een uitgesproken studiediscipline en leerzelfstandigheid.

In het tweede jaar moet je reeds een keuze maken tussen Latijn of Grieks-Latijn, ook een overstap naar 2 @PLUS is zonder meer mogelijk. Deze keuzes bereiden je voor op een doorstroming naar de tweede graad ASO. De opties Latijn of Grieks-Latijn zijn de meest logische, andere opties binnen het ASO en TSO zijn ook mogelijk.

1 en 2 STEM+

STEM is de afkorting voor de Engelse woorden Science, Technology, Engineering en Mathematics. In het vak STEM komen al deze componenten binnen verschillende projecten aan bod. Voor de optie STEM+ geldt hetzelfde als voor LA+ en Sport+: de algemene vakken worden op minder tijd afgewerkt, de plusuren besteden we hier aan STEM.
Wie kiest voor deze optie, heeft een brede theoretische interesse en wil haar of zijn talenten voor wetenschappen, techniek en wiskunde verder uitdiepen. Vanaf het eerste jaar verwachten we een uitgesproken studiediscipline en leerzelfstandigheid.
In de tweede graad is een doorstroming naar de meeste richtingen binnen het ASO en TSO mogelijk.

1 en 2 SPORT+

In de optie SPORT+ besteden we in het keuzegedeelte twee lesuren aan STEM en twee lesuren aan sport. Ook hier worden de inhouden van de algemene vakken op minder lestijden afgewerkt.
Kiezen voor deze optie betekent dan ook dat je een uitgesproken interesse hebt voor wiskunde en wetenschappen. Vanzelfsprekend heb je heel wat talenten voor verschillende sportdisciplines. Vanaf het eerste jaar verwachten we een grote studiediscipline en leerzelfstandigheid.
In de tweede graad is een doorstroming naar de meeste richtingen binnen het ASO en TSO mogelijk.

1 en 2 ONDERNEMEN+

ONDERNEMEN+ bereidt in de eerste plaats de leerlingen voor op een doorstroming naar de tweede graad TSO. Binnen onze school bieden we vanaf het derde jaar de keuzemogelijkheden handel en handel-talen aan, een overstap naar andere TSO-richtingen is uiteraard ook mogelijk.
In het vak initiatie in de bedrijfseconomie en in het project ondernemen maak je kennis met de studie van de handel in al zijn facetten: aankoop en verkoop, geldtransacties, betaalsystemen, bankwezen …
ONDERNEMEN+ is minder theoretisch van aard. De nadruk ligt hier meer op het toepassen van kennis. Je moet wel bereid zijn om regelmatig te studeren en je hebt interesse in het studiegebied handel en ondernemen.