De lessentabellen van de eerste graad zijn vanaf nu beschikbaar.

Aanbod 2020-2021:

Lessentabel eerste jaar 20-21

Lessentabel tweede jaar 20-21

Algemeen

De eerste graad van het secundair onderwijs beschouwen we als een brede oriënterende eerste graad. Deze sluit aan bij de kennis en vaardigheden die de leerlingen verwierven in de basisschool.

Door in te spelen op interesses en talenten trachten we de leerling op het einde van het tweede jaar een doordachte en bewuste studiekeuze te laten maken voor de tweede (en mogelijk derde) graad.

In het eerste jaar leggen we sterk de nadruk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Een groot aantal vakken zijn gemeenschappelijk, dit noemen we de algemene vorming. Toch zijn er tussen de vier richtingen heel wat accentverschillen. De verschillende benamingen van richtingen verwijzen naar het keuzegedeelte, de zogenaamde vijf plusuren.

Wie kiest voor een richting in ons eerste jaar; heeft een brede theoretische interesse en wil haar of zijn talenten verder uitdiepen. Vanaf het eerste jaar verwachten we een grote mate van studiediscipline en leerzelfstandigheid.

Eerste jaar

1 ALGEMENE VAKKEN

De richting algemene vakken geeft je een zeer brede vorming. De plusuren worden ingezet om de algemene vakken Frans, Nederlands en wiskunde verder uit te diepen.

Deze richting bereidt je voor op een doorstroming naar de volgende richtingen (basisopties) in het tweede jaar: moderne talen en wetenschappen, STEM-wetenschappen, STEM- Sport en Economie en organisatie. Na het tweede jaar is elke richting in het ASO mogelijk.

1 LATIJN

In de richting Latijn besteden we vier plusuren aan het vak klassieke talen. Je maakt intensief kennis met de twee klassieke talen Latijn en Grieks en je wordt regelmatig ondergedompeld in de cultuur van de Grieken en Romeinen. Het vijfde plusuur besteden we aan verdieping en verbreding in het vak Frans.

Als je kiest voor deze richting; heb je naast een brede theoretische interesse ook veel belangstelling en talent voor klassieke talen. Deze richting bereidt je voor op een doorstroming naar de volgende richtingen (basisopties) in het tweede jaar: Klassieke talen, moderne talen en wetenschappen, STEM-wetenschappen, STEM- Sport en Economie en organisatie. Na het tweede jaar is elke richting in het ASO mogelijk.

1 STEM

STEM is de afkorting voor de Engelse woorden Science, Technology, Engineering en Mathematics. In het vak STEM (3 plusuren) komen al deze componenten binnen verschillende projecten aan bod. De overige twee plusuren besteden we aan verdieping en verbreding in de vakken Frans en Nederlands.
Wie kiest voor deze richting; heeft een brede theoretische interesse en wil haar of zijn talenten voor wetenschappen, techniek en wiskunde verder uitdiepen. Deze richting bereidt je voor op een doorstroming naar de volgende richtingen (basisopties) in het tweede jaar: moderne talen en wetenschappen, STEM-wetenschappen, STEM-Sport en Economie en organisatie. Na het tweede jaar is elke richting in het ASO mogelijk, met uitzondering van Latijn en Grieks-Latijn.

1 SPORT

In de richting SPORT besteden we (naast het vak LO) twee plusuren aan sport en één plusuur aan STEM. De overige twee plusuren besteden we aan verdieping en verbreding in de vakken Frans en Nederlands.
Kiezen voor deze richting betekent dan ook dat je talent hebt voor zeer uiteenlopende sportdisciplines (ook buitenschools). Daarnaast beschik je over een uitgesproken interesse voor wetenschappen en techniek.

Deze richting bereidt je voor op een doorstroming naar de volgende richtingen (basisopties) in het tweede jaar: moderne talen en wetenschappen, STEM-wetenschappen, STEM-Sport en Economie en organisatie. Na het tweede jaar is elke richting in het ASO mogelijk, met uitzondering van Latijn en Grieks-Latijn.

Tweede jaar

2 MTW (Moderne talen en wetenschappen)

Naast een groot pakket algemene vorming maak je op een heel brede manier (5 uren) kennis met de verschillende aspecten van talen en wetenschappen.
In het deel talen onderzoeken we bijvoorbeeld hoe mensen door middel van taal tot een specifieke groep behoren. Daarnaast scherp je je communicatieve vaardigheden aan in het Nederlands, Frans en Engels. Je maakt ook kennis met de rijke wereld van de fictie.
In het deel wetenschappen onderzoek je wetenschappelijke verschijnselen en maak je kennis met domeinen waarin natuur, wetenschap en techniek een belangrijke rol spelen. Na het tweede jaar MTW is elke richting in het derde jaar mogelijk, met uitzondering van Latijn en Grieks-Latijn.

2 LATIJN / GRIEKS EN LATIJN (Klassieke talen)

Naast de algemene vorming verdiepen we ons gedurende vijf lestijden (Latijn) of zeven lestijden (Grieks en Latijn) in de klassieke talen.
Je zet na het eerste jaar je onderzoek verder in de Romeinse en/of Griekse taal en cultuur. Je leert teksten situeren, begrijpen, interpreteren en waarderen. Je krijgt bovendien ook inzicht in de invloed van de Grieks-Romeinse beschaving op onze hedendaagse cultuur. Na het tweede jaar Klassieke talen is elke richting in het derde jaar mogelijk.

2 STEM (STEM-wetenschappen)

Naast de algemene vorming leer je passende onderzoeks- en ontwerpmethodes toe te passen. We onderzoeken ook technisch-wetenschappelijke uitdagingen en leren ideeën omzetten in prototypes. Je maakt ook kennis met disciplines waarin STEM een belangrijke rol speelt: mechatronica, ICT, levenswetenschappen, constructies en ruimtelijke ontwikkeling. Na het tweede jaar STEM is elke richting in het derde jaar mogelijk, met uitzondering van Latijn en Grieks-Latijn.

2 STEM-Sport (STEM-wetenschappen)

Naast de algemene vorming leer je in STEM-Sport passende onderzoeks- en ontwerpmethodes toe te passen (al dan niet in combinatie met sport). In de plusuren bieden we je in deze richting twee extra uren sport aan.
Kiezen voor deze richting betekent dan ook dat je talent hebt voor zeer uiteenlopende sportdisciplines (ook buitenschools). Daarnaast beschik je over een uitgesproken interesse voor wetenschappen, techniek en ICT.

Na het tweede jaar STEM-Sport is elke richting in het derde jaar mogelijk, met uitzondering van Latijn en Grieks-Latijn.

.2 ECONOMIE (Economie en organisatie)

Naast het pakket algemene vorming onderzoek je op een kritische manier sociale en economische verschijnselen en leer je ICT-vaardigheden functioneel toe te passen. Je maakt bovendien kennis met het gedrag van consumenten, duurzaamheid, privacy …

Na het tweede jaar Economie is elke richting in het derde jaar mogelijk, met uitzondering van Latijn en Grieks-Latijn.

Call Now Button