Het schooljaar is al stevig ingezet op het Klein Seminarie. In deze ouderinfo vindt u niet alleen nieuws en weetjes over de school maar ook een brok handige informatie.

Een nieuw schooljaar

Nieuwe directie

Op 1 september van dit schooljaar ging onze directeur Michel De Laet met pensioen. Wij willen hem van harte danken voor de vele jaren van onbaatzuchtige inzet voor de school. Hij wordt vanaf dit schooljaar vervangen door Greet Op de Beeck, die pedagogisch directeur wordt van het secundair. Zij wordt daarbij geholpen door Tim Clement, de pedagogisch directeur van de eerste graad en Joeri Van Gils, de adjunct-directeur. Manu Van Oevelen, die tot vorig schooljaar nog directeur eerste graad was, wordt nu de coördinerende directeur van het internaat, de basisschool en het secundair van het Klein Seminarie en de algemeen directeur van de vzw KORH (campus Klein Seminarie en basisschool Minderhout en Meerle).

JaarthemaCloud_elegant

Een nieuw schooljaar, een nieuw jaarthema. Dit jaar kozen we voor ‘ademruimte’. Wij willen een school zijn waarin iedereen de ruimte vindt die hem toekomt. De ruimte om te leren en te ontdekken, om talenten te laten groeien … De ruimte van onze speelplaats, onze dreef, onze sporthal en sportvelden, onze nieuwe wetenschapslokalen, de ruimte van een kunstzinnige kapel… Wij wensen al onze leerlingen, leerkrachten en ouders veel ademruimte toe om van dit nieuwe schooljaar een mooi project te maken.

Aantal leerlingen

Onze middelbare school telt momenteel 1017 leerlingen. Dat zijn er 28 meer dan vorig schooljaar. 54% van al onze leerlingen zijn jongens, 46% zijn meisjes. In de basisschool zitten er 171 leerlingen en 73 kinderen gaan naar de kleuterschool van het Klein Seminarie. Het internaat van onze school doet het dit jaar iets minder goed met een totaal van 92 internen.

In de scholengemeenschap Markdal volgen er in totaal 4316 leerlingen les, in totaal dus 135 minder dan vorig jaar.

Aanvullingen kalender

 • Solidariteitsactie ten voordele van iThemba: van 16 tot 20 november 2015
 • De infoavonden rond studiekeuze: donderdag 14 januari 2016 voor de overgang van de eerste naar de tweede graad, op donderdag 21 januari voor de overgang van de tweede naar de derde graad en op donderdag 4 februari voor de overgang van 1LA naar 2LA.
 • Carlsbourg: start niet op dinsdag 2 februari 2016 zoals vermeld in de kalender maar op woensdag 3 februari.
 • Infoavond voor toekomstige stagebedrijven: donderdag 10 maart 2016 (17.30 u.)
 • Galabal: vrijdag 13 mei 2016
 • Het oudercontact in verband met de studiekeuze op 19 mei 2016 start om 16.30 u. en eindigt op 22.00 u.
 • Alle proefwerken van juni zijn een dag naar voren geschoven. Het laatste proefwerk valt op 22 juni 2016, de deliberaties starten op 24 juni.

Schoolagenda

De schoolagenda is voor alle leerlingen een verplicht document om de studie te plannen, om aan te tonen welke leerstof er gezien wordt en om met de ouders te communiceren. Bij een doorlichting maakt de inspectie er gebruik van om vast te stellen of de leerinhouden effectief werden behandeld.

Wij kozen voor een dunne uitgave in A4-formaat, één week staat op twee bladzijden (zo zie je in één oogopslag de hele week), een maandschema laat toe een planning voor toetsen en taken te maken.

Verder bevat een agenda algemene informatie: contactgegevens, richtlijnen voor evacuatie, (de niet volledige) jaarkalender, briefjes om afwezigheden te wettigen, ruimte voor communicatie tussen leerkracht en ouders, lessenrooster, notitieruimte voor aanmerkingen wanneer men te laat komt, aandachtspunten uit de leefregel en het taalbeleid.

De agenda wordt door de ouders gehandtekend; in de eerste graad vragen we om dat wekelijks te doen, in de tweede graad tweewekelijks, in de derde graad minstens maandelijks. De titularis kan ook andere afspraken maken als dit nodig is. Op het einde van het schooljaar bewaren wij de agenda in het schoolarchief.

Waar werkt de school aan?

Onze huidige samenleving evolueert snel. We leven in een hoogtechnologische wereld waarin de digitale component niet meer weg te denken is. We staan voor grote uitdagingen op socio-cultureel, maatschappelijk, ecologisch… vlak. Onze jongeren zullen in deze maatschappij hun toekomst moeten opbouwen. Zij verdienen onderwijs dat hen hierop zo goed mogelijk voorbereid. Daarom willen wij voortdurend pedagogisch en didactisch blijven vernieuwen. Dat willen we doen door meer dan vroeger te focussen op

 • gelijke onderwijskansen (GOK) in de eerste graad: We werken aan diversiteit en willen kansen geven aan allerlei talenten. Heel concreet willen we binnen de eerste graad ‘leerateliers’ organiseren en het aanbod van de middagactiviteiten verruimen, bijvoorbeeld in het kader van de “Kunstzinnige kapel” of in de vorm van een lees- en schaakclub. In het tweede trimester staat er een ‘Talentendag’ op het programma voor de leerlingen van het tweede jaar;
 • een brede evaluatie: de evaluatie nog meer afstemmen op de leerplandoelen en de lespraktijk.  We willen de leerling in zijn geheel evalueren met al zijn talenten en tekortkomingen;
 • differentiatie: onderwijs brengen op maat van de individuele leerling;
 • digitaal leren: onze leerlingen kritisch en selectief leren omspringen met (de toevloed aan informatie op) de moderne media.

In de kijker: nieuws uit de school

De wetenschapsklassen

De nieuwe wetenschapsklassen zijn volop in gebruik. Leerlingen en leerkrachten genieten van de vele mogelijkheden die de nieuwe infrastructuur hen biedt. Er komt nog een officiële feestelijke opening op 18 januari.

De WoordpuzzelIMG_2402

Al onze leerlingen puzzelden mee op maandag 12 oktober om de gigantische woordzoeker op onze speelplaats op te lossen. De puzzel kwam tot stand in samenwerking met David De Grave, oud-leerling van de school en werkzaam bij De Puzzelaar tijdens de Week van het Nederlands. Het moest een record opleveren: de grootste puzzel ooit gemaakt. De afmetingen waren dan ook indrukwekkend: 1500 m2!

De kunstzinnige kapel

Er kan heel wat gezegd worden over onze kapel: dat ze heel erg mooi is, dat ze tot ons erfgoed behoort en dat ze Art Deco uitademt. Evengoed kun je stellen dat ze nauwelijks gebruikt wordt, dat ze sinds kort over een gescheurde vloer beschikt en dat men er meestal gewoon aan voorbij wandelt. Dat kunnen we uiteraard niet laten gebeuren …

Daarom herdoopten we de eeuwfeestkapel tot ‘kunstzinnige’ kapel geboren. Dit schooljaar organiseren we er elke maand zinvolle activiteiten, met telkens een andere kunstvorm. Onze leerlingen kunnen zo genieten van ingetogen concerten, bruisende dansen, spannende kortfilms, intieme voorleesmomenten, beeldige kunstwerken …

Een aantal van deze activiteiten zullen voor het grote publiek toegankelijk zijn. Zo bent u (nu al) van harte uitgenodigd op het kerstconcert op donderdag 17 december. Enkele koren uit de omgeving zullen u samen met ons eigen schoolkoor een hemelse avond bezorgen. Tot dan!

Meerdaagse uitstapjes

Bij het begin van elke graad maken leerlingen een studiekeuze en worden nieuwe klasgroepen gevormd. Daarom organiseren we voor de eerste-, derde- en vijfdejaars in september of oktober een meerdaagse extra-murosactiviteit die bijdraagt tot groepsvorming. Wij geloven immers dat leerlingen betere schoolresultaten kunnen behalen als ze zich goed voelen op school en in hun klasgroep. Leren leren en leren leven gaan hand in hand.

De kostprijs van de uitstappen varieert. Sommige ziekenfondsen bieden een financiële tegemoetkoming voor meerdaagse excursies. Lees hier de info van CM, OZ, VNZ, De Voorzorg, LM.

Drie malle dagen met de leerlingen van het eerste jaar

Woensdagochtend 7 oktober verzamelden al onze eerstejaars in het vormingscentum van Malle voor de elfde editie van de ‘Drie Malle Dagen’. En het mag gezegd worden, dit was voor zowel leerkrachten als de (bijna 200) leerlingen een topeditie: samenhorigheid, collegialiteit, respect en ‘ademruimte’ waren hierbij de sleutelwoorden.

Vrijwel alle activiteiten staan in functie van een hechte band smeden in de klasgroep: lessen ‘leren leven’, teambuilding, laddercompetitie, sportactiviteiten, een spel zonder grenzen, het befaamde avondlijke bosspel ‘Dracula’s Blood’ … Uiteraard besteden we tijdens deze driedaagse heel wat aandacht aan ‘leren leren’ en kregen onze leerlingen een cursus veilig surfen op het internet en oriëntatie met GPS.

En wat vonden onze leerlingen? Het slotmoment ontaardde spontaan in een polonaise van leerlingen, leerkrachten en medewerkers van de provincie. Wij hopen oprecht dat deze dagen het echte startschot betekenen voor een lange carrière op het Seminarie. Bekijk gerust de vele foto’s op onze Facebookpagina; wij kijken alvast uit naar volgend jaar.

Derde jaar

164 derdejaars beleefden in het Sportacentrum van Tongerlo een leuke driedaagse. Ingrediënten waren kennismaking en groepsvorming, sport en een vleugje cultuur.

Elke klastitularis werkte met de klasgroep eigen groepsbevorderende activiteiten uit: spelletjes, klasgesprekken, discussierondes… De sportactiviteiten waren uitdagend en gericht op teambuilding: hoogteparcours, junglepiste, mountainbike. Gelukkig bleven we dit jaar gespaard van grote ongelukken ! Het vleugje cultuur bestond uit een geleid bezoek aan de abdij van Tongerlo; een dertigtal vrijwillige leerlingen woonden om kwart voor zeven zelfs het ochtendgebed bij. ’s Avonds waren er ontspannende activiteiten zoals quiz, film en gezelschapspelen.

We mogen terugblikken op uitstekende startdagen met veel aandacht voor samenwerking en respect. De nieuwe lichting derdejaars blijkt een goede groep te zijn: positief ingesteld, ondernemend, sportief, geïnteresseerd, vriendelijk en beleefd. We waren trots om met leerlingen van het Klein Seminarie op pad te zijn ! De foto’s staan op Facebook.

Volgend jaar krijgt de driedaagse een andere invulling. Dan trekken we naar het Heuvelland in de Westhoek.

Vijfde jaar

De leerlingen van het vijfde jaar vertrekken volgende week op vierdaagse excursie naar Londen en Parijs. Wij wensen hen alvast goede reis en behouden terugkomst!

Lemotoetsen

Binnenkort krijgen de vierdejaars een uitnodiging om deel te nemen aan de Lemotoetsen. Deze online toetsen peilen naar de Leercompetenties en Motivatiekenmerken van de leerlingen. Zo krijgen we een beter zicht op het studieproces en de studiemotivatie van elke individuele leerling. Uw zoon/dochter ontvangt onmiddellijk een feedbackrapport met informatie en tips over zijn/haar leervaardigheden en studiemotivatie. De klastitularis krijgt van een overzichtsrapport van de hele klasgroep. De klasresultaten worden met de hele klasgroep besproken en met de vakleerkrachten. Zo kunnen zij beter aanknopen bij de leerkenmerken van de leerlingen en doelgerichte tips geven over leren leren.

De informatie uit Lemo-toetsen is ook voor u als ouders interessant. Vraag daarom aan uw zoon/dochter om het feedbackrapport per mail aan u door te sturen.

Studiekeuzetraject van de vierdejaars

Op het einde van dit schooljaar beslissen de vierdejaars welke studierichting zij volgen in de derde graad. Het keuzeproces komt op verschillende momenten aan bod zodat de leerlingen en hun ouders voldoende begeleid worden. We geven u alvast een overzicht.

 1. Oktober: inleiding en beginsituatie
 2. Oktober/november: LEMO-test
 3. November: Aan de hand van de I Like test op onderwijskiezer.be bepalen de leerlingen welke ‘polen’ of vakgebieden in de studierichtingen van de derde graad hen het meest interesseren.
 4. December: Aan de hand de leerprestaties op hun rapport bekijken de leerlingen opnieuw welke polen of vakgebieden het best bij hen zouden passen.
 5. Tijdens een infoavond voor ouders en leerlingen op 21 januari worden de verschillende richtingen en polen uitgebreid toegelicht. Aan leerlingen vragen we om nu een eerste keer een keuze te maken voor studierichting.
 6. Maart / April : infosessies voor leerlingen
 7. Vlak voor de paasvakantie krijgen leerlingen uitvoerig uitleg over de verschillende studierichtingen binnen de school door de graadcoördinator, vakleerkrachten uit de 3de graad en het CLB. Voor andere studierichtingen neemt men best contact op met het CLB of met de graadcoördinator.
 8. Leerlingen kunnen tijdens een speeddate met leerkrachten uit de derde graad gerichte vragen stellen
 9. Mei: Leerkrachten bespreken de studiekeuze van de leerling tijdens een oriënterende klassenraad en geven een advies. Indien nodig zal de titularis u uitnodigen op een oudercontact i.v.m. studiekeuze op donderdag 19 mei.
 10. Juni: Definitieve keuze

Studiekeuzetraject van de zesdejaars

De leerlingen van het zesde jaar verdiepen zich dit schooljaar volop in hun studiekeuze voor hoger en universitair onderwijs. Zij krijgen daarbij begeleiding van hun klastitularissen, mevrouw L. Van der Heijden, de zorgleerkracht, mevrouw A. Van Roey, de graadcoördinator. Voor hulp van het CLB bij de studiekeuze kan men ook een afspraak maken met Laura Cooymans via lauracooymans@vclb-kempen.be of via Smartschool of telefonisch op 03/314 39 70.

Om leerlingen en ouders te informeren over alle keuzemogelijkheden voorzien wij een studiekeuzetraject.

Op 12 oktober was er een informatieavond over de BA-MA-structuur en de website www.onderwijskiezer.be , op 26 oktober wordt dezelfde informatie nog eens door onze CLB-medewerkster gegeven in POR voor de leerlingen die de BA-MA-avond gemist hebben. Vrijdag 30 oktober wijden wij volledig aan een projectdag rond ‘toekomst’. Op donderdag 19 november is er een beroepeninfoavond in het Instituut Spijker, ingericht door de Rotary Hoogstraten. Leerlingen kunnen er gaan praten met beroepsbeoefenaars. Leerlingen kunnen ook openlesdagen gaan volgen tijdens de herfstvakantie. Concrete info hierover vinden ze op Smartschool. Op het eind van dit trimester maken de leerlingen een voorlopige keuze aan de hand van een keuzedossier. Na de kerstvakantie zijn er nog verschillende gelegenheden om de studiekeuze te helpen bepalen: studentenbabbels (19 februari), SID-in (18-20 februari in Antwerp Expo, zie www.ond.vlaanderen.be ), een klassenraad gewijd aan studiekeuze op 4 mei, een oudercontactavond hierover op 19 mei. Wij hopen dat de leerlingen op deze manier hun keuzeproces kunnen afronden in juni.

Goed om weten

Moderne vreemde talen in de tweede en derde graad: Frans, Engels en Duits

Bij het aanleren van talen zijn zowel kennis (woordenschat, grammatica, cultuur) als vaardigheden (spreken, luisteren, schrijven en lezen) belangrijk. De leerlingen leren dit stap voor stap aan; het taalniveau wordt geleidelijk en per leerjaar hoger en complexer.

Met de evaluatie laten we zien dat een taal leren een geleidelijk proces is. De leerkrachten evalueren zowel het product (de verschillende taaltaken) als het proces (kleinere / tussentijdse evaluaties) dat naar deze taken leidt. Een taaltaak kun je het beste beschouwen als een synthese van verschillende vaardigheden en kennisonderdelen.

Voor Frans, Engels en Duits zijn er geen echte proefwerken meer in de reeks. Omdat er minder lesuren Engels zijn dan Frans organiseren we in het vierde, vijfde en zesde jaar voor Engels tweemaal per jaar een langer evaluatiemoment tijdens de proefwerkenreeks voor één of meer mondelinge taaltaken. Ook voor Duits is er omwille van deze praktische reden een langer evaluatiemoment voorzien voor schriftelijke of mondelinge taaltaken tijdens de proefwerken.

Op het online rapport vind je voor zowel het product als het proces een onderverdeling. Zowel op het tussentijdse rapport als het trimester- of semesterrapport staat voor het taalvak één algemeen cijfer. Let op: het cijfer van het tussentijdse rapport is een optelsom van alle evaluaties, het cijfer op het einde van het trimester is een gewogen en meer definitief cijfer.

Nieuwe regeling proefwerken voor de tweede graad

In de tweede graad starten we vanaf dit schooljaar met een nieuwe regeling voor de proefwerken. Meestal zijn er twee proefwerkbeurten per dag en duren de proefwerken tot 11.30 u. of tot 12 u. Tussen de twee proefwerkbeurten wordt er steeds een pauze ingelast. Op sommige dagen is er maar één proefwerkbeurt en hebben de leerlingen om 10.10 u. gedaan. Zij kunnen dan rechtstreeks naar huis gaan of naar de studie op school.

Smoskes en frietjes

Wij merken op dat leerlingen op school smoskes of frieten laten leveren om die op de speelplaats te nuttigen. De school staat dit om diverse redenen niet toe. Wij geven er de voorkeur aan dat leerlingen ’s morgens hun (zelfbereide) lunchpakket mee naar school brengen.

Gezocht

Helpers uit de derde graad

Elke leerling van de derde graad vragen we één keer in de loop van het schooljaar om zijn daadwerkelijke inzet bij een schoolactiviteit. Dat gaat van helpen bij het bosspel van de eerstejaars in Malle, over opdienen bij het herfstfeest, tot meegaan in de Heilig Bloed-processie begin juni.

Aan de hand van een opgegeven keuze worden taken toegewezen (daarbij kan men onmogelijk allemaal de eerste keuze krijgen). Wij durven van de ouders te verwachten dat ze er mee op toezien dat hun dochter of zoon het engagement ook effectief nakomt – ook al komt het misschien minder goed uit in de gezinsagenda wanneer het zo ver is. Wij beschouwen deze aanwezigheid als verplicht. Omwisselen kan, maar dan moet de leerling zelf tijdig een vervanger zoeken. Alleen zo kunnen wij een degelijke schoolwerking realiseren – en alleen zo werken we ook als ouders en school samen aan een waardenvolle opvoeding.

Vrijwillige ouders

De oude banken in de studiezaal zijn oud en zitten ongemakkelijk. In de kelders en op de zolders staan nog oude tafels. Die willen we renoveren: een laagje verf op de metalen onderstellen en nieuwe kleurige werkbladen. Zo verbeteren we op een goedkope en duurzame manier het comfort van de leerlingen bij studie-uren of proefwerken.

Collega’s, ouders en leerlingen die een handje willen toesteken, zijn welkom op zaterdag en zondag 7 & 8 november en 14 & 15 november, telkens van 9 u tot 17 u. De school zorgt voor eten en drinken. Ook de ouderraad doet mee. Interesse ? Geef een seintje aan Joeri Van Gils via joeri.vangils@klein-seminarie.be .

ouderinfo 1
Getagd op:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.