Nadine Sterkens is verantwoordelijk voor orde en tucht.

Bij ongewettigde afwezigheden en ernstige tuchtproblemen word je naar haar verwezen.

nadine.sterkens@klein-seminarie.be