Steven Verhoeven is verantwoordelijk voor orde en tucht.

Bij ongewettigde afwezigheden en ernstige tuchtproblemen word je naar hem verwezen.

steven.verhoeven@klein-seminarie.be

Call Now Button