Bij het economaat kunt u terecht met vragen over de schoolrekening.

Gelieve steeds duidelijk voornaam, naam en klas van de leerling te vermelden.

economaat@klein-seminarie.be

Call Now Button