Oprichting

In 1834 nam de pastoor van Hoogstraten, E.H. Cauwenbergh, het initiatief om een college op te richten, het Klein Seminarie van Hoogstraten. Het had hetzelfde schoolreglement, studieprogramma, dagindeling als het Klein Seminarie van Mechelen. Toch zou de school in Hoogstraten een eigen karakter weten op te bouwen. Een belangrijke bestaansreden van het Klein Seminarie was het ontwikkelen van priesterroepingen. Op de school creëerde men een sfeer waarin godsdienstigheid kon bloeien.

Veranderingen

Gedurende meer dan 120 jaar veranderde er bijna niets aan het curriculum. Het Klein Seminarie was een éénrichtingsstudie, met als basisvakken Grieks en Latijn. In 1959 kwam daar echter verandering in toen er naast het reeds 125 jaar oude internaat ook een externaat werd opgericht.
In 1960 werd de Moderne Humaniora ingericht naast de Latijn-Griekse afdeling, een mijlpaal voor de school. De daaropvolgende jaren breidde het curriculum verder uit. In 1965 beschikte de school over de afdelingen Latijn-Grieks, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde, wetenschappelijke A en wetenschappelijke B. In 1970 kwam daar nog een economische afdeling bij.
Na de oprichting van de handelsafdeling in 1979 verschenen in 1982 de eerste meisjes binnen de schoolmuren. Vanaf het midden van de jaren ’90 kregen de verschillende studierichtingen nieuwe namen en nieuwe accenten, in 2005 werd de richting Humane wetenschappen opgestart.
In 2016 voerde de school de richtingen STEM en STEM-sport in, studierichtingen die erg in de smaak blijken te vallen.
In 1980 opende het internaat zijn deuren voor de jongensinternen van de andere scholen in Hoogstraten. Sinds 2016 zijn ook meisjesinternen toegelaten op het Klein Seminarie.

Scholengemeenschap Markdal

Sinds 1999 maakt het Klein Seminarie samen met de drie andere Hoogstraatse secundaire scholen (Instituut Spijker, VTI Spijker en VITO) deel uit van de scholengemeenschap Markdal. In 2014 werd ook Berkenbeek (BUSO, gevestigd in Wuustwezel) lid.

Deze postkaarten en nog veel meer historische beelden van de school vind je bij Erfgoedbank Hoogstraten:

Call Now Button