Profiel

In deze veelzijdige studierichting besteedt men aandacht aan lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden en leert men zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.  Vanaf het 4de jaar leert men ook Duits.
Men leert eenvoudige en gevorderde commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket.  Hierbij gaat veel aandacht naar het inzichtelijk benaderen van de boeking aan de hand van een redeneringsschema.  De jongere verruimt zijn bedrijfseconomische kennis door in groep een klein project uit te werken, waarbij begeleid zelfstandig leren centraal staat.
Men leert overleggen en eenvoudige verkooptechnieken toepassen.
Het gebruik van informaticakantoortoepassingen en de basis van programmeren vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Lessentabel

Vakken
1ste leerjaar
2de leerjaar
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Duits
0
1
Engels
3
2
Frans
4
4
Geschiedenis
1
1
Informatica
3
3
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Bedrijfseconomie
6
6
Totaal
32
32