Profiel

Veel aandacht gaat uit naar lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden.  Men leert zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse taal, zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.
Men leert eenvoudige commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding registreren op manuele wijze en met een didactisch boekhoudpakket.  Hierbij gaat veel aandacht naar het inzichtelijk benaderen van de boeking aan de hand van een redeneringsschema.
Men leert overleggen en eenvoudige verkooptechnieken toepassen.
Het gebruik van informaticakantoortoepassingen vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Lessentabel

Vakken
1ste leerjaar
2de leerjaar
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Duits
2
2
Engels
4
4
Frans
5
5
Geschiedenis
1
1
Informatica
3
3
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
3
3
Bedrijfseconomie
3
3
Totaal
32
32